پیشنهاد به دوستان

تخته سیاه باکس دار

تمامی کارها چوب طبیعی روس سبک رزین وارنیش ضد آب و ضد پوسیدگی خورده برای اینکه هم محیط آزاد بزارین هم در صورت داشتن باکس گل با خیال راحت به گل ها آب بدین
085